top of page
71CAA3CD-156B-42DB-AC39-84B5F4C39D53.JPG

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

"Artichoke," юридична адреса: Україна, Київ, вулиця Голосіївська 13/518, зареєстроване відповідно до законодавства України, надалі іменоване "Продавець," пропонує публічний договір оферти (надалі - "Договір") за наступними умовами:
 

1 Загальні положення

1.1. Продавець є власником та оператором електронного комерційного веб-сайту www.artichoke-official.com (надалі - "Сайт").

1.2. Цей Договір встановлює умови купівлі та продажу товарів, які реалізуються на Сайті Продавця.

1.3. Користувачі Сайту (надалі - "Покупці") можуть прийняти умови цього Договору, зробивши замовлення на Сайті.
 

2 Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати товар Покупцеві в обумовлені строки та виконати інші умови, в той час як Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.
 

3 Замовлення

3.1. Замовлення товару здійснюється Покупцем на Сайті, додавши товар до кошика та оформивши замовлення.

3.2. Підтвердженням замовлення є отримання Покупцем електронного повідомлення, що підтверджує прийняття замовлення.

3.3. Покупець зобов'язується надавати правильну та достовірну інформацію при оформленні замовлення.
 

4 Ціна та оплата

4.1. Ціна на товари вказана на Сайті і може змінюватися Продавцем в будь-який час.

4.2. Оплата здійснюється Покупцем відповідно до обраного ним методу оплати, який надається на Сайті. Продавець приймає наступні методи оплати: кредитні/дебетові картки, електронні платіжні системи та інші доступні методи, вказані на Сайті.
 

5 Доставка та передача товару

5.1. Продавець забезпечує доставку товару Покупцеві відповідно до обраного ним методу доставки, який надається на Сайті. Вартість та терміни доставки можуть варіюватися в залежності від обраних параметрів.

5.2. Ризик втрати або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару.

5.3. Покупець зобов'язується перевіряти товар під час отримання та повідомляти Продавця про будь-які дефекти або пошкодження.
 

6 Повернення товару

6.1. Покупець має право повернути товар Продавцю протягом 14 (чотирнадцять) днів з дня отримання, за умови, що товар не має ознак використання, збережено його товарний вигляд та споживчі властивості, а також збережено упаковку та всі етикетки.

6.2. В разі повернення товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про свій вибір та заповнити спеціальну форму повернення товару, яка надається по запиту.

6.3. В разі відповідності повернення товару умовам, передбаченим у цьому Договорі, Продавець зобов'язується повернути Покупцеві вартість товару, за винятком витрат на доставку.
 

7 Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві результатом неналежного використання або некоректного зберігання товару.

7.2. Продавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, включаячи втрату прибутку або втрату даних, що виникли в результаті використання або нездатності використовувати товар, навіть якщо Продавець був попереджений про можливість таких збитків.

7.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки або затримку виконання зобов'язань у разі форс-мажорних обставин, включаючи, але не обмежуючись: стихійні лиха, війну, повстання, акти тероризму, блокаду, епідемії, обмеження діяльності державних органів та інші незалежні від Продавця обставини.
 

8 Конфіденційність

8.1. Продавець зобов'язується зберігати конфіденційність інформації, яку отримав від Покупця під час оформлення та виконання Договору, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є необхідним для виконання зобов'язань згідно з цим Договором або вимагається законом.
 

9 Зміни та додаткові умови

9.1. Продавець має право внести зміни до цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленої версії на Сайті.

9.2. Додаткові умови та положення, які не суперечать цьому Договору, можуть бути визначені в окремих угодах між Продавцем та Покупцем.
 

10 Заключні положення

10.1. Цей Договір є юридичною угодою між Продавцем та Покупцем і регулює відносини між ними щодо купівлі-продажу товарів на Сайті.

10.2. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнане недійсним або невиконуваним з певних причин, це не впливає на дійсність або виконання інших положень Договору.

10.3. У разі виникнення спорів, пов'язаних з цим Договором, сторони зобов'язуються надавати одна одній письмове повідомлення з детальним описом суті спору. У разі недосягнення домовленості шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України перед компетентним судом.

Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Покупцем умов оферти та здійсненням замовлення на Сайті www.artichoke-official.com

bottom of page